W związku z Wyborami do Parlamentu Europejskiego informujemy iż:
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na forum jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny

(Art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, DZ.U. 2011 Nr 421 poz. 112 z późn. zm.)

Zadanie

xmrsjulciax
xmrsjulciax

Zaznacz w każdym wierszu tabelii oznaczającą państwo, którego dotyczy podana informacja

Zaznacz w każdym wierszu tabelii oznaczającą państwo, którego dotyczy podana informacja Lp. Informacja Państwo 4.1 W gospodarce tego neutralnego kraju bardzo ważną rolę odgrywają usługi A/B/C/D 4.2 Rolnictwo tego państwa cechuje się bardzo dużą wydajnością nowoczesnych gospodarstw towarowych. A/B/C/D 4.3 Charakterystyczną cechą ludności tego państwa jest najwyższa w Europie średnia długość trwania życia. A/B/C/D 4.4 Na przełomie XVIII i XIX wieku w tym państwie zapoczątkowano rozwój przemysłu. A/B/C/D

Odpowiedz

1 ocena | na tak 0%

12.10.2018 o 16:30 rozwiązań: 1

Odpowiedzi (1)

Andrzejmlkgryf
Andrzejmlkgryf

Gdzie tabela z panstwami ABCD.

12.10.2018 o 16:38
  • Kasuj pytanie masz odp.