W związku z Wyborami do Parlamentu Europejskiego informujemy iż:
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na forum jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny

(Art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, DZ.U. 2011 Nr 421 poz. 112 z późn. zm.)

Zadanie

xmrsjulciax
xmrsjulciax

Na wykresach przedstawiono strukturę użytkowania ziemi (w % powierzchni ogółem) w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Szwajcarii.

Na wykresach przedstawiono strukturę użytkowania ziemi (w % powierzchni ogółem) w Wielkiej Brytanii, Francji oraz Szwajcarii. Dokończ zdanie, Wybierz poprawną odpowiedź spośród podanych. Strukturę użytkowania ziemi we Francji przedstawiono na wykresie oznaczonym A. numerem 1, ponieważ we Francji jest stosunkowo duży odsetek nieużytków rolnych. B. numerem 2, ponieważ Francja jest krajem o największej powierzchni gruntów ornych w ogólnej powierzchni państwa. C. numerem 3, ponieważ we Francji jest wyjątkowo mało lasów.

Odpowiedz

0 ocen | na tak 0%

12.10.2018 o 16:28 rozwiązań: 1

Odpowiedzi (1)

~Nieznajomy~
~Nieznajomy~

B. numerem 2, ponieważ Francja jest krajem o największej powierzchni gruntów ornych w ogólnej powierzchni państwa.

17.10.2018 o 23:08