W związku z Wyborami do Parlamentu Europejskiego informujemy iż:
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na forum jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny

(Art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, DZ.U. 2011 Nr 421 poz. 112 z późn. zm.)

Zadanie

xmrsjulciax
xmrsjulciax

W tabeli podano wartości współczynnika przyrostu naturalnego na świecie i w Europie w latach 2005-2015 oraz prognozowane wartości tego współczynnika do 2030 roku.

W tabeli podano wartości współczynnika przyrostu naturalnego na świecie i w Europie w latach 2005-2015 oraz prognozowane wartości tego współczynnika do 2030 roku . Lata 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 świat 12,2‰ 11,8‰ 10,8‰ 9,6‰ 8,6‰ Europa -0,6‰ -0,3‰ -0,9‰ -1,6‰ -2,3‰ Na podstawie tabeli oceń prawdziwość informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F, jeśli jest fałszywa 1. Jeżeli nie uwzględnimy salda migracji, w przyszłości spadek liczby ludności Europu będzie wolniejszy niż spadek liczby ludności świata. P/F 2. W latach 2005-2015 ludność świata zwiększała się w przeciwieństwie do liczby ludności Europy P/F

Odpowiedz

0 ocen | na tak 0%

12.10.2018 o 16:26 rozwiązań: 0
Bądź pierwszą osobą, która udzieli odpowiedzi!