Ściąga

blocked
blocked

restrukturyzacja,modernizacja przemysłu Napisano: 21.09.2013 17:58

postep technoogiczny , przemiany gospodarcze a taże zmieniające się potrzeby konsumentów doprowadziły restruktalizacji przemysłu . proces ten polega m. in. na dostosowaniu struktury gałęziowej i wielkości produkcji przemysłowej doprowadziły do wymagań globalnego rynku oraz indywidualnych potrzeb konsumentów a także na wprowadzeniu technologii mniej uciążliwych dla środowiska przyrodniczego . restruttalizacja przemysłu wymaga dużych nakładów finansowych dlatego najszybciej rozpoczęła się w krajach rozwiniętych gospodarczo np. wilkiej brytani i tp w państwach już byłego bloku wschodniego tez w Polsce proces ten został zaincjonowany przeminami polityczno gospodarczymi które oczywiści ebyły na wikim rzełomie w lkatach 90 restrukcjalizacji premysłu nbardzo często towarzysz jej moderraliozacja czyli oczywiście neaprzeczalinie i wiadomo znaczy to ze unowocześnienie tej właśnie produkcji oraz zmina ograniozacji tej własie pracy zazwyczaj lub bardzo często związane to niestety jest z bardzio przykrym dla poszukujących pracy lub majacy j w tymsektorze ponieważ wiaze się z tym masowe zwolnieni

1 ocena | na tak 100%

Poradniki z kategorii